La Generalitat de Catalunya convoca noves subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions

La Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució TES/2774/2016, d’1 de desembre, convocant subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, i que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 300.000 euros. Les categories de vehicles que poden optar a la convocatòria són:

 1. Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:
  1. Vehicles elèctrics purs.
  2. Vehicles elèctrics d’autonomia estesa.
  3. Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.
  4. Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior).
  5. Vehicles que emprin com a font d’energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.
 2. Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:
  1. Vehicles elèctrics purs.
  2. Vehicles elèctrics d’autonomia estesa.
  3. Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.
  4. Vehicles que emprin com a font d’energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

l’import de les subvencions variarà segons:

 • Vehicle de categoria M1 que sigui elèctric pur, un elèctric d’autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.000 €.
 • Vehicle de categoria M1 que sigui híbrid de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior) o que empri com a font d’energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.000 €.
 • Vehicle de categoria N1 que sigui elèctric pur, un elèctric d’autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.500 €.
 • Vehicle de categoria N1 que empri com a font d’energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.200 €.

El termini de sol·licituds és l’1 de febrer de 2017.

Podeu trobar més informació a: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=768610&language=ca_ES

Etiquetas: , , ,

Los comentarios están cerrados.